THỦ TỤC TÁCH SỔ ĐỎ GỒM NHỮNG BƯỚC NÀO?

Khi muốn tách sổ đỏ đứng tên người được cho tặng, mua đất, người đó phải thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật đất đai hiện hành và các văn bản hướng dẫn. Nếu bạn còn đang thắc mắc về những thủ tục cụ thể của việc tách sổ đỏ, hãy theo dõi bài viết dưới đây!
Tách sổ đỏ, Thủ tục tách sổ đỏ, hoàn tất thủ tục, Làm sổ đỏ, Hồ sơ xin tách sổ đỏ
Thủ tục tách sổ đỏ.

Hồ sơ xin tách sổ đỏ

Đơn xin tách sổ đỏ: Theo quy định điểm k và điểm l khoản 1 điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, để có thể tách sổ đỏ, cần phải có đơn xin tách thửa của người sử dụng đất. Đây là mẫu đơn có sẵn, việc hoàn tất đơn xin tách cần phải có sự tham gia thống nhất của các thành viên hay các nhân khẩu có trong sổ hộ khẩu, đặc biệt là đối với những trường hợp phân chia tài sản theo đúng luật định.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng hay những hợp đồng mua bán đất đai. Lưu ý người xin tách sổ đỏ cần phải chứng minh được nguồn gốc của mảnh đất: mua lại – thừa kế,… Theo đúng quy định của luật đất đai. Đối với các tài sản được thừa kế thì yêu cầu cần phải có giấy từ chứng minh (bản di chúc, các giấy tờ phân chia tài sản,…)
Tách sổ đỏ, Thủ tục tách sổ đỏ, hoàn tất thủ tục, Làm sổ đỏ, Hồ sơ xin tách sổ đỏ
Hồ sơ xin tách sổ đỏ
Một số giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu có đứng tên của người liên quan.
Lưu ý: Người mong muốn làm sổ đỏ yêu cầu bắt buộc là cần phải đầy đủ các loại giấy tờ trên thì mới đủ điều kiện để tiến hành làm sổ đỏ theo đúng quy định.

Trình tự làm sổ đỏ theo quy định

Đầu tiên, người làm sổ đỏ cần phải làm hồ sơ xin tách sổ đỏ theo mẫu và gửi nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường. Sau khi tiếp nhận hồ sơ cũng như xem xét kiểm tra các giấy tờ đã đủ điều kiện xét duyệt, Phòng Tài nguyên Môi trường sẽ gửi đến cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính, Trả lời kết quả:
Tách sổ đỏ, Thủ tục tách sổ đỏ, hoàn tất thủ tục, Làm sổ đỏ, Hồ sơ xin tách sổ đỏ
Trình tự làm sổ đỏ theo quy định
+ Sau từ 5 – 7 ngày, Văn phòng đăng ký QSDĐ sẽ đi kiểm tra và đưa ra những con số đánh giá gửi về phòng tài nguyên môi trường để hoàn tất thủ tục và hồ sơ cho các hồ sơ hoàn tất.
+ Sau từ 1 – 3 ngày khi nhận thông báo từ Văn phòng đăng ký QSDĐ, phòng Tài nguyên và môi trường sẽ trình lên UBND để chờ phê duyệt. Sau khi được UBND huyện phê duyệt, Phòng tài nguyên môi trường sẽ có trách nhiệm giao bản chính sổ đỏ đối thửa đất mới cho người sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng.

0 nhận xét: